ŚLUBOWANIE KLAS I – 13.10.2023 r. INFORMACJE

Powiększ obraz
  • Godz: 9:00 – klasy: 1a, 1b, 1c
  • Godz. 9:45 – klasy: 1d, 1e, 1f

Po ślubowaniu klasy udają się na wyjścia integracyjne, zgodnie z informacjami otrzymanymi od wychowawców.

Klasy 1a, 1b i 1c mają pierwszą lekcję zgodnie z planem lekcji.

Klasa 1e ma drugą lekcję zgodnie z planem lekcji.

Klasy 1d i 1f mają dwie pierwsze lekcje zgodnie z planem lekcji.

Klasy drugie, trzecie i czwarte mają lekcje zgodnie z planem.