REKRUTACJA 2022/2023

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY


Kliknij, aby obejrzeć dostępną wersję interaktywnej prezentacji

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023:

KLASA 1A

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język francuski lub niemiecki

Szkolny plan nauczania (PDF, 192 KB)

KLASA 1B 

Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język francuski lub niemiecki

Szkolny plan nauczania (PDF, 184 KB)

KLASA 1C

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia

Drugi język obcy nowożytny:
język francuski lub niemiecki

Szkolny plan nauczania (PDF, 184 KB)

KLASA 1D 

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, geografia, matematyka

Drugi język obcy nowożytny:
język francuski lub niemiecki

Szkolny plan nauczania (PDF, 184 KB)

KLASA 1E

Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język francuski lub rosyjski

Szkolny plan nauczania (PDF, 184 KB)

KLASA 1F 

Przedmioty rozszerzone:
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Drugi język obcy nowożytny:
język francuski lub niemiecki

Szkolny plan nauczania (PDF, 184 KB)

DOKUMENTY

Zasady rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w roku szkolnym 2022/2023 (PDF, 304 KB)

Kwestionariusz osobowy (PDF, 225 KB)

Kwestionariusz ucznia (PDF, 282 KB)

Wniosek – rekrutacja uzupełniająca (docx, 13 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia (PDF, 740 KB)

Harmonogram działań kandydata – rekrutacja 2022/2023 (PDF, 660 KB)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 – prezentacja (PDF, 1,17 MB)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 – harmonogram (PDF, 716 KB)

Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 (PDF, 104 KB)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty (PDF, 480 KB)