REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Kandydaci,
Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie

PREZENTACJA DLA KANDYDATÓW Z OFERTĄ LICEUM

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie następujących klas pierwszych:

KLASA 1A POLITOLOGICZNO – DZIENNIKARSKA

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język niemiecki lub francuski

Przedmiot dodatkowy:
media w praktyce
warsztaty dziennikarskie

KLASA 1B  TEATRALNO – FILMOWA

Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język niemiecki lub francuski

Przedmiot dodatkowy:
edukacja filmowa

KLASA 1C MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, matematyka<br>Drugi język obcy nowożytny:
język niemiecki lub francuski

Przedmiot dodatkowy:
język angielski w medycynie

KLASA 1D  EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, geografia, matematyka<br>
Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub rosyjski<br>
Przedmiot dodatkowy:
język angielski w biznesie

DOKUMENTY

Zasady rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w roku szkolnym 2021 2022.pdf

Planowane klasy I, terminarz, wykaz konkursów i olimpiad.pdf

Harmonogram działań kandydata ucznia szkoły podstawowej.pdf

Instrukcja – jak wypełnić wniosek – kandydat.pdf

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

Klasa 1A Szkolny plan nauczania.pdf

Klasa1B Szkolny plan nauczania.pdf

Klasa 1C Szkolny plan nauczania.pdf

Klasa 1D Szkolny plan nauczania.pdf

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia niepełnoletniego – CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf

3. Klauzula wizerunek ucznia niepełnoletniego. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kuronia w Warszawie.pdf