CHÓR SZKOLNY

Klimat szkoły tworzy również chór w klasycznej formie, powołany w 2007 roku  z inicjatywy Sylwii Skowrońskiej nauczycielki historii i pasjonatki śpiewu. Chór bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych, daje też okazjonalne występy poza szkołą. 

Muzyczne pasje uczniowie realizują na zajęciach, na których są wprowadzane również elementy teatralne, choreograficzne, więc nie tylko śpiewają, ale prezentują dramę odgrywając scenki z utworów literackich lub z codziennego życia swego pokolenia i miasta.

Uczniowie są współtwórcami zajęć i prac chóru. Wspólnie z opiekunem Sylwią Skowrońską wybierają repertuar i proponują oryginalne aranżacje, mają swobodę interpretacji roli, którą odgrywają.

Raz lub dwa razy do roku odbywa się w szkole Przegląd Talentów. Początkowo obejmował tylko chórzystów, a impreza nazywała się Wieczorkiem solistów lub Wieczorkiem talentów, dwa lata temu dołączyły osoby z innymi uzdolnieniami jak: taniec, grafika komputerowa czy charakteryzacja sceniczna.

Podczas Wieczorków nadal dominują wokaliści. Chórzyści nie tylko wykonują piosenki znanych artystów, ale przedstawiają również własne utwory i muzykę. 

Poza występami przed publicznością muzycy i chórzyści odwiedzili również Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście i razem ze starszymi ludźmi śpiewali podwórkowe piosenki sprzed II Wojny Światowej. Aby oddać klimat tamtych lat, wystąpili w charakterystycznych strojach.

Chórzyści biorą również udział w konkursach, np. w Tulipanadzie, Konkursach Norwidowskich czy współczesnych piosenek obcojęzycznych, których opiekunami są Paulina Gaura (piosenki krajów anglojęzycznych) oraz Dominika Bronz (piosenki krajów romańskich). Chór również zorganizował akademię ku czci Jana Pawła II w 10 – rocznicę śmierci.

W 2018 roku chór wspólnie z aktorami grupy artystycznej „Projekt Scena” wziął udział (razem  z dziećmi ze szkoły podstawowej przy ulicy Miedzianej) w międzyszkolnych Jasełkach Bożonarodzeniowych przygotowanych dla urzędników Gminy Wola. 

Występ Chóru szkolnego

Chór szkolny wystawił również musicale wzorowane na kulturze i klimacie dwudziestolecia międzywojennego, zwłaszcza na barwnej tradycji warszawskiej ulicy czy bohemy stolicy. Były to: Kup pan Papugie, Felek, Cała Warszawa zobaczyć musi to, Chłopaki  z ferajny.  Część z nich została wystawiona podczas wolskiego Kercelaku lub podczas obchodów 100 – lecia przyłączenia Woli do stolicy.

Występ chóru szkolnego na Kercelaku