KLASY

KLASA 1A POLITOLOGICZNO – DZIENNIKARSKA

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język niemiecki lub francuski

Przedmiot dodatkowy:
media w praktyce
warsztaty dziennikarskie

KLASA 1B  TEATRALNO – FILMOWA

Przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Drugi język obcy nowożytny:
język niemiecki lub francuski

Przedmiot dodatkowy:
edukacja filmowa

KLASA 1C MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, matematyka

Drugi język obcy nowożytny:
język niemiecki lub francuski

Przedmiot dodatkowy:
język angielski w medycynie

KLASA 1D  EKONOMICZNA

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, geografia, matematyka
Drugi język obcy nowożytny: język niemiecki lub rosyjski
Przedmiot dodatkowy:
język angielski w biznesie