MATURA 2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2024 (PDF, 3 MB)

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku (PDF, 670 KB)

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2024 (PDF, KB)

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024 (PDF, 284 KB)

Komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym (PDF, 205 KB)

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym w 2024 r. (PDF, 536 KB)

Komunikat w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki (PDF, 246 KB)

DEKLARACJA

Zasady składania deklaracji maturalnych w roku szkolnym 2023-2024 (PDF, 211 KB)