MATURA 2022

Informacja o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” (PDF, 1,65 MB)

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego 2022 (PDF, 638 KB)

Komunikat o przyborach na egzaminie maturalnym 2022 (PDF, 404 KB)

Komunikat o dostosowaniach na egzaminie maturalnym 2022 (PDF, 955 KB)

Komunikat o egzaminie z informatyki 2022 (PDF, 235 KB)

Lista lektur dla liceów i techników od r. szk. 2021/2022 (PDF, 188 KB)

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 w sprawie zmian programowych w liceum (PDF, 765 KB)

W związku z wprowadzoną w tym roku (rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. z 2021 r. poz. 1743]) możliwością złożenia deklaracji maturalnej w postaci e-deklaracji, w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące e-deklaracji maturalnej:

Ulotka e-deklaracja (PDF, 237 KB)