RADA RODZICÓW

SZANOWNI PAŃSTWO,

Rada Rodziców jest Waszym głosem w szkole!

W imieniu Rady Rodziców CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie serdecznie witamy Państwa w kolejnym roku szkolnym.

Rada Rodziców jest organem szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Rodzicami i Uczniami w oparciu o stosowne przepisy prawa. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas.

Aktywność Rady Rodziców skupia się na realizacji zadań  wspierających Uczniów i działalność Szkoły.

W tym roku wspólnie opracowujemy działania w następujących obszarach:

– dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego

– projekty edukacyjne ( zakup arkuszy próbnej matury, dofinansowanie udziału Uczniów w konkursach     i olimpiadach)

– zakup pomocy edukacyjnych

– zakup nagród dla laureatów konkursów oraz za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia

– Budżet Uczniowski (realizacja zwycięskiego projektu)

– zapomogi losowe

– szkolne uroczystości

Obecnie przygotowujemy regulaminy obejmujące szczególne wydatki z Funduszu Rady Rodziców. Jest to: tzw. premia dla aktywnych (zwrot określonego procentu dokonanej łącznej wpłaty na Fundusz RR , do dyspozycji Wychowawcy i Samorządu Klasowego) dla klasy, która zgromadzi najwięcej środków oraz dla klasy, która będzie mogła pochwalić się najwyższą frekwencją. W II półroczu chcemy wprowadzić Budżet Uczniowski, czyli finansowanie zwycięskiego projektu opracowanego i wybranego w głosowaniu przez Uczniów. Realizacja zaplanowanych działań możliwa będzie dzięki wsparciu Rodziców. Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców są dobrowolne i ich wysokość pozostaje w Państwa decyzji. Kwota dedykowana, którą założyliśmy przy opracowaniu Preliminarza dochodów i wydatków to 100 zł. Zwracamy się do Państwa z prośbą, by każdy kto chciałby wesprzeć nasze działania  na rzecz Uczniów dokonał wpłaty na Fundusz Rady Rodziców do końca I półrocza, co pozwoli nam na bieżącą realizację planu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy  nr 86 1020 1185 0000 4102 0011 3621 z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączania się w działania Rady Rodziców poprzez kierowanie pomysłów, pytań i przesyłanie postulatów na nasz adres e-mail: rrlozlota@op.pl

Każdego dnia dokładamy starań aby Społeczność Szkolna, a zwłaszcza Uczniowie odczuli nasze zaangażowanie i pomoc.

Z wyrazami szacunku

Elwira Wyżywniak

Przewodnicząca Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców (PDF, 2 MB)

SKŁAD RADY RODZICÓW

ELWIRA WYŻYWNIAK (IIC) – Przewodnicząca

RAFAŁ GRABOWSKI (IIA) – Wiceprzewodniczący

MAGDALENA DOBOSIEWICZ (IC) – Sekretarz

KRZYSZTOF MÜLLER (IIID) – Skarbnik

AGNIESZKA DYBICZ (IA)

DOROTA ROSIŃSKA (IB)

MAGDALENA DANILUK (ID)

MACIEJ PARKOSZ (IE)

KAROLINA LINKIEWICZ (IF)

PAWEŁ JANISZEWSKI (IIB)

MARTA ŁUBIANKA (IID)

KRZYSZTOF STEWIŃSKI (IIIA)

ANITA KOCHANOWSKA – CYDZIK (IIIB)

AGNIESZKA GMITER (IIIC)

KATARZYNA WIELGUSZEWSKA (IVF)

MAŁGORZATA SZWED (IVG)

SŁAWOMIR ŻURAWSKI (IVH)

ANETA WANAKS (IVI)

MARTA KOZON (IVJ)