INFORMACJE

DOSKONALENIE ZAWODOWE

RADY SZKOLENIOWE

14.10.2020 r. godz. 9.00, sala 206 – Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

KURSY INTERNETOWE eTWINNING

Logo programu eTwinning

eTwinning to program Fundacji Rozwoju Edukacji, który wspiera współpracę szkół w Unii Europejskiej za pomocą mediów elektronicznych. Oferuje przebogatą ofertę kursów internetowych dla nauczycieli, na których można poznać i doskonalić umiejętność korzystania z różnych narzędzi TIK. Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning. Najważniejsze cechy szkoleń internetowych:

  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

Informacje i zapisy – link