BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNA NAZWA

CXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JACKA KURONIA W WARSZAWIE

DANE TELEADRESOWE

ul. Złota 58, 00-821 Warszawa

tel. 22 620 11 41

fax 22 620 27 05

www.lokuronia.edu.pl

e-mail sekretariat@zlota58.edu.pl

DYREKTOR

mgr Teresa Wesołowska

WICEDYREKTOR

mgr Zbigniew Wójcik

NUMERY EWIDENCYJNE

RSPO: 16429

REGON: 015759064

NIP: 5272457087

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut CXIX LO.pdf

Program wychowawczo – profilaktyczny 2021/2022 (pdf)

CXIX LO Kuronia – Bezpieczna szkoła.pdf

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

RODO

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), umieszczamy następujące dokumenty z prośbą o zapoznanie się:

Informacja o klauzulach.pdf

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ucznia niepełnoletniego – CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf

2a. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczeń pełnoletni. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kuronia w Warszawie.pdf

3. Klauzula wizerunek ucznia niepełnoletniego. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kuronia w Warszawie.pdf

3a. Klauzula wizerunek uczeń pełnoletni – CXIX Liceum Ogólnokształcące im. J. Kuronia w Warszawie.pdf

4. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie.pdf