UBEZPIECZENIE

Dla wszystkich chętnych, którzy chcą przystąpić do Ubezpieczenia Szkolnego, oferowanego przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, przekazujemy poniżej informacje, jak zakupić umowę. Oferta jest kontynuacją ubezpieczenia z poprzednich lat i została wybrana przez Radę Rodziców CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie.

Pragniemy zaznaczyć, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

 

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu:

  • ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć na terytorium całego świata (24h na dobę)
  • jest odpowiedzialność podczas uprawiania sportów w ramach zajęć szkolnych oraz w pozaszkolnych klubach – za wyjątkiem – sportów ekstremalnych (np. rafting, boks, łucznictwo) oraz uprawiania sportów w celach zarobkowych (def. zg. z OWU)
  • jest odpowiedzialność za szkody powstałe podczas takich zajęć jak: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido; pływanie, jazda konna, piłka nożna, tenis.

Rodzic na jednej umowie może ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci – zarówno dzieci młodsze uczęszczające do np. żłobka, przedszkola, jak i dzieci do 20 roku życia, które kontynuują naukę w innych szkołach np. LO, Technikum.

 

Co trzeba zrobić żeby wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

  1. Należy wejść na stronę www: https://szkola.compensa.pl , a następnie wpisać hasło: 322948
  2. Określić liczbę dzieci oraz wybrać Wariant Ubezpieczenia
  3. Następnie wpisać dane rodzica i dziecka/dzieci oraz opłacić składkę w dowolny elektroniczny sposób.

 

DOKUMENTY

Oferta pełna CXIX LO im. Jacka Kuronia (PDF, 594 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW (PDF, 0,99 MB)

Informacja o ubezpieczeniu (PDF, 273 KB)

Instrukcja dotycząca ubezpieczenia (PDF, 241 KB)

Formularz zgłoszenia szkody (PDF, 640 KB)

Tabela środków specjalnych do OWU NNW (PDF, 90,7 KB)