PATRONAT I WSPÓŁPRACA

Powiększ obraz

13 marca 2023 r. pani dyrektor Teresa Wesołowska podpisała Umowę o współpracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz patronacie z panią dr Justyną Żylińską rektorem Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. W ramach tej umowy obie szkoły wyraziły zamiar współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i patronackiej o możliwie szerokim zakresie merytorycznym, która umożliwi uczniom udział w działalności dydaktycznej UTH oraz objęcie ich merytoryczną opieką.

Współpraca ta stwarza nowe perspektywy dla uczniów naszego liceum.