„SAMORZĄDY MAJĄ MOC”

Powiększ obrazWarsztaty "Samorządy mają moc"

Uczniowie uczestniczyli w pierwszym z cyklu spotkań w Muzeum Warszawy w ramach projektu „Miasto tworzą obywatele”. Program ma na celu uświadomienie obywatelom, że mają wpływ na współtworzenie miasta. Podczas pierwszych z trzech spotkań w ramach warsztatów „Samorządy mają moc” uczniowie uzyskali podstawową wiedzę o samorządzie lokalnym i o tym, jakie miejsce w systemie demokratycznym zajmuje samorząd szkolny. Zdobyli także kompetencje, aby organizować działalność samorządu na terenie szkoły.