ŚLUBOWANIE KLAS I W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ

Powiększ obraz

Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Powołanie tej instytucji miało przełomowe znaczenie w rozwoju szkolnictwa w Polsce z uwagi na reformy, jakie wprowadziła. Dzień Edukacji Narodowej, jako święto nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, funkcjonuje od 1982 roku.

Z okazji Dnia Edukacji i Nauki Minister Przemysław Czarnek złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty:

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję – podkreślił Minister Edukacji i Nauki”

Więcej informacji…

W naszym Liceum, tradycyjnie jak co roku 14 października w Dniu Edukacji Narodowej, odbyło się ślubowanie uczniów klas I. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje szkolne obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości.  

Wszystkim uczniom, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie życzymy, aby w czasie czterech lat nauki zdobywali wiedzę, rozwijali swoje zainteresowania i pasje, a także nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata.