KONKURS MATEMATYCZNY

Powiększ obraz

Zapraszamy Uczniów wszystkich klas naszej szkoły do udziału w konkursie:

Konkurs matematyczny „Rozrywki matematyczne 2024” dla szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

  1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  • Etap pierwszy – szkolny, polega na rozwiązaniu 10 zadań w czasie 45 minut.
  • Etap drugi – międzyszkolny, polega na rozwiązaniu 15 zadań w czasie 75 minut.
  1. Uczestnicy konkursu przystępują do konkursu w zespołach dwuosobowych.
  2. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.
  • Etap szkolny odbędzie się 2 lutego 2024 roku w godz. 9:00–9:45.
  • Etap międzyszkolny przeprowadzony zostanie w dniu 1 marca 2024 roku w godz. 9:00–10:15.
  1. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 80% możliwych do zdobycia punktów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 marca 2024 roku godz. 10:00 w auliZespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55A.  

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do Pani Anny Wrzecion do poniedziałku 18. grudnia 2023 r. (włącznie) lub mailowo podając imię, nazwisko, klasę i parę.