„TEATRALNI ZE ZŁOTEJ” – ZŁOTA WENA ’23

Powiększ obraz"Teatralni ze Złotej" - Złota Wena '23 za spektakl "Sekret 3.0"

Serdecznie gratulujemy uczniom z grupy teatralnej „Teatralni ze Złotej” Złotej Weny ’23 za spektakl „Sekret 3.0”.