COVID 19 – ORGANIZACJA PRACY

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Organizacja pracy CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia_1 września 2021 r. (pdf, 381 kb)

Załącznik nr 1 (pdf, 526 KB)

Załącznik nr 2 (pdf, 631 KB)

Załącznik nr 3 (pdf, 137 KB)

Załącznik nr 4 (pdf, 534 KB)

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Wytyczne MEiN, MZ i GIS – wrzesień 2021 r. (pdf,266 KB)

Wskazówki dla ucznia (pdf, 494 KB)

Wskazówki dla rodzica (pdf, 494 KB)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Regulamin funkcjonowania Biblioteki Szkolnej CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego (pdf, 183 KB)

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – INFOLINIA

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów (pdf, 205 KB)

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów - plakat