COVID 19 – ORGANIZACJA PRACY

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.10.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (PDF, 193 KB)

Zmiany dotyczą także obowiązku zasłaniania ust i nosa w szkołach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami. 

Zgodnie z rozporządzeniem noszenie maseczki w tych przestrzeniach jest obowiązkowe – dotyczy to Naszej Szkoły.

Z poważaniem,

Zbigniew Wójcik

Zastępca Dyrektora CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kuronia w Warszawie

Prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem Pani Prezydent Renaty Kaznowskiej:

Pismo w sprawie przypominającej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 oraz szczepień dzieci w wieku 5-11 lat (PDF, 992 KB)

Organizacja pracy CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia_1 września 2021 r. (pdf, 381 kb)

Załącznik nr 1 (pdf, 526 KB)

Załącznik nr 2 (pdf, 631 KB)

Załącznik nr 3 (pdf, 137 KB)

Załącznik nr 4 (pdf, 534 KB)

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Wytyczne MEiN, MZ i GIS – wrzesień 2021 r. (pdf,266 KB)

Wskazówki dla ucznia (pdf, 494 KB)

Wskazówki dla rodzica (pdf, 494 KB)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Regulamin Biblioteki Szkolnej w czasie zagrożenia epidemicznego – Covid 19 (PDF, 180 KB)

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – INFOLINIA

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów (pdf, 205 KB)

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów - plakat