STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW

Powiększ obrazUczeń klasy 4J Krzysztof Cichocki otrzymuje dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym wręczeniu dyplomów w dniu 30 listopada w Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Stypendystą z naszej szkoły jest Krzysztof Cichocki z klasy 4J. Uczniowie odebrali dyplomy oraz gratulacje z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pana Krzysztofa Wiśniewskiego. W przerwie wręczania dyplomów oraz nagród odbył się występ artystyczny. Przedstawiciel stypendystów podziękował w imieniu wszystkich zebranych w Auli menedżerskiej uczniów oraz zacytował patrona swojej szkoły Juliusza Słowackiego słowami „Czyny ludzi dają blask krajowi.”

Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uczeń klasy 4J Krzysztof Cichocki otrzymuje dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Dyplom - Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Krzysztofa Cichockiego ucznia klasy 4J
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uczeń klasy 4J Krzysztof Cichocki otrzymuje dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
Dyplom - Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Krzysztofa Cichockiego ucznia klasy 4J
Uroczystość rozdania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów 30 listopada 2022
previous arrow
next arrow