INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Powiększ obraz

W zakładce Rekrutacja 2021/2022 został umieszczony kwestionariusz osobowy kandydata do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie oraz dokumenty i klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.